Nyheter

Stärk konkurrenskraften för att hantera torkanTill nyheten

Publicerad 29 augusti, 2018 kl 12:02

Sommarens torka är på väg att leda till en fullständig katastrof för jordbruket med förlorad lönsamhet och konkurser som följd. I slutändan hotar det leda till en kraftigt försämrad livsmedelsförsörjning och ytterligare försvagad landsbygdsutveckling. Sveriges Jordägareförbund ser behov av ett […]

Nya regler hot mot kulturmiljöerTill nyheten

Publicerad 20 februari, 2018 kl 18:17

Inom kort förväntas nya regler för vattenförvaltningen som kommer att påverka alla som har någon form av dammar för t.ex. vattenkraft. Bakgrunden är Sveriges implementering av EU:s vattendirektiv. Baserat på tidigare skrivelser från regeringen kan detta komma att leda till […]

Projekt för uppstyrd naturturismTill nyheten

Publicerad 27 november, 2017 kl 19:29

Sveriges Jordägareförbund har tillsammans med Ekoturismföreningen, LRF och Visit Dalarna sjösatt ett projekt för att skapa tydligare ramverk för naturturism på annans mark. I en gemensam debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt påtalas behovet av att reglera, dimensionera och kanali­sera […]

Markägarkontroll över kamerabevakningTill nyheten

Publicerad 4 oktober, 2017 kl 15:50

I betänkandet ”En ny kamerabevakningslag” föreslås att kamerabevakning ska underlättas och i regel inte kräva tillstånd. Förbundet tillstyrker förslaget till stora delar. Med ökad kamerabevakning kan jord- och skogsbruket effektiveras genom användning av drönare, viltförvaltning få mer kunskap genom viltkameror […]

Felbeslut om ViltförvaltningsdelegationernaTill nyheten

Publicerad 6 mars, 2017 kl 11:52

Regeringens beslut om ändringar i Viltförvaltningsdelegationerna är ett steg i fel riktning. Sveriges Jordägareförbund tillsammans med fem andra organisationer kritiserar därför beslutet i följande gemensamma debattartikel VFD gemensam 28 Slutgiltig

Riksdagsseminarium om äganderättTill nyheten

Publicerad 3 mars, 2017 kl 15:15

Jordägareförbundet lyfte på ett riksdagsseminarium fram problematiken med de många inskränkningar som görs i äganderätten. Tillsammans urholkar de egendomsskyddet. Idag finns det ingen överblick av vilka konsekvenserna blir av dessa inskränkningar. Därför behöver det göras en kartläggning av hur det påverkar […]

Viltets många värdenTill nyheten

Publicerad 31 maj, 2016 kl 16:05

Naturvårdsverket ordnade för andra året i rad konferensen ”Skogens guld”. Konferensen är en del av myndighetens viltstrategi och syftet är att dels lyfta fram viltets värde men även sammanföra olika aktörer inom viltbranschen. Som en del i förberedelserna har det […]

Mer långsiktighet behövs i arbetet med nyckelbiotoperTill nyheten

Publicerad 31 maj, 2016 kl 15:14

Skogsstyrelsen har påbörjat ett projekt med en nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper. Som en del i arbetet har olika intressenter givits möjlighet att ge sin syn på arbetet med nyckelbiotoper med hjälp av en frågeenkät. Jordägareförbundet har i sitt svar på enkäten […]

Risk för fler överklagningarTill nyheten

Publicerad 25 april, 2016 kl 18:25

Näringsdepartementet har presenterat ett förslag som innebär fler möjligheter att överklaga jaktbeslut. Tidigare har det funnits möjlighet att överklaga beslut om skydds- och licensjakt på stora rovdjur men nu vill departementet att det även ska gälla beslut om jakt på […]

Markägarperspektiv på allemansrättenTill nyheten

Publicerad 19 april, 2016 kl 18:19

Naturvårdsverket har fått i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för myndighetens arbete med information om allemansrätten. Ett samrådsmöte har hållits där inbjudna organisationer kunde presentera sina synpunkter på informationsarbetet. Jordägareförbundet deltog i mötet och lyfte fram markägarens perspektiv på […]

Sida:
1 2 3 4 5