Nyheter

Risk för fler överklagningar

Publicerad 25 april, 2016 kl 18:25

Näringsdepartementet har presenterat ett förslag som innebär fler möjligheter att överklaga jaktbeslut. Tidigare har det funnits möjlighet att överklaga beslut om skydds- och licensjakt på stora rovdjur men nu vill departementet att det även ska gälla beslut om jakt på arter som mård och skogshare men även alla fåglar. Jordägareförbundet påpekar i sitt svar att förslaget är en feltolkning av fågel- och habitatdirektiven. Därtill riskerar förslaget att utöka överklagningsmöjligheterna till alla sorters naturnyttjande. Förbundets remissyttrande hittas här

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan