SJF-33

Kontakt

Nedan hittar du kontaktuppgifter till förbundet, våra kommittéer och de regionala jordägareföreningarna. Hör gärna av dig!

Förbundet och dess huvudfunktionärer

Postadress
Margrethelunds Slott 1
184 60 Åkersberga

Besöksadress
Margrethelunds Gård

Telefon
073-097 23 73

Ordförande
Gunnar Palme
ordforande@jordagarna.se

Kansliansvarig
Eva Weijber
kansli@jordagarna.se

Generalsekreterare
Anders Grahn
gs@jordagarna.se
Mobil: +46 70 33 99 252

Förbundets kommittéer

Hyres- och arrendekommittén
Henrik Schmiterlöw
arrende@jordagarna.se

Jordbrukskommittén
Frederik Treschow
jordbruk@jordagarna.se

Kulturkommittén
Monika Ålund
kultur@jordagarna.se

Skattekommittén
Per-Anders Bengtsson
skatt@jordagarna.se

Skogskommittén
Gabriel Mörner
skog@jordagarna.se

Ungdomskommittén
Thomas Gripenstedt
ungdom@jordagare.se

Vatten- och fiskerättskommittén
Jonas Silfverschiöld
vatten-fiske@jordagarna.se

Viltbrukskommittén
Carl Kuylenstierna
jakt@jordagarna.se

De regionala jordägareföreningarna

Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Frederik Treschow, ordf
Carl-Adam von Arnold, sekr
sbj@jordagarna.se

Mellersta Götalands Jordägareförening
Carl Silfverschiöld, ordf
Eva Maria Friberg, sekr
mgj@jordagarna.se

Närkes-Östergötlands Jordägareförening
Carl-Fredrik Hamilton, ordf
Josefin Mörner, sekr
noj@jordagarna.se

Föreningen Sörmländska Jordägare
Johan Hamilton, ordf
Anna Bernadotte, sekr
fsj@jordagarna.se

Östra Svealands Jordägareförening
Jakob von Engeström, ordf
Carl af Petersens, sekr
osj@jordagarna.se

Norra Sveriges Jordägareförening
Rickard Klingberg, ordf
Ian Hamilton, sekr
nsj@jordagarna.se