SJF-33

Kontakt

Nedan hittar du kontaktuppgifter till förbundet, våra kommittéer och de regionala jordägareföreningarna. Hör gärna av dig!

Förbundet och dess huvudfunktionärer

Postadress
Hagbyberga Säteri
641 98 Björkvik

Besöksadress
Margrethelunds Gård

Telefon
073-097 23 73

Ordförande
Gunnar Palme
ordforande@jordagarna.se

Kansliansvarig
Eva Weijber
kansli@jordagarna.se

Generalsekreterare
Anders Grahn
gs@jordagarna.se
Mobil: +46 70 33 99 252

Förbundets kommittéer

Hyres- och arrendekommittén
Henrik Schmiterlöw
arrende@jordagarna.se

Jordbrukskommittén
Frederik Treschow
jordbruk@jordagarna.se

Kulturkommittén
Honorine Stackelberg Ekman
kultur@jordagarna.se

Skattekommittén
Per-Anders Bengtsson
skatt@jordagarna.se

Skogskommittén
Björn Prejer
skog@jordagarna.se

Ungdomskommittén
Thomas Gripenstedt
ungdom@jordagare.se

Vatten- och fiskerättskommittén
Jonas Silfverschiöld
vatten-fiske@jordagarna.se

Viltbrukskommittén
Carl Kuylenstierna
jakt@jordagarna.se

De regionala jordägareföreningarna

Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Frederik Treschow, ordf
Carl-Adam von Arnold, sekr
sbj@jordagarna.se

Mellersta Götalands Jordägareförening
Per-Anders Bengtsson, ordf
Eva Maria Friberg, sekr
mgj@jordagarna.se

Närkes-Östergötlands Jordägareförening
Carl-Fredrik Hamilton, ordf
Josefin Mörner, sekr
noj@jordagarna.se

Föreningen Sörmländska Jordägare
Bo Lemar, ordf
Susanne Adlercreutz, sekr
fsj@jordagarna.se

Östra Svealands Jordägareförening
Carl Schartau, ordf
Carl af Petersens, sekr
osj@jordagarna.se

Norra Sveriges Jordägareförening
Rickard Klingberg, ordf
Ian Hamilton, sekr
nsj@jordagarna.se