Stark äganderätt

En väl fungerande äganderätt är grunden för marknadsekonomi, god hushållning med naturresurserna, människornas personliga frihet, demokrati, yttrandefrihet och kulturens mångfald och blomstring. Avsaknaden av väl fungerande äganderätter är det största hindret för utvecklingsländernas framsteg

 • Påverkan

  För att kunna vara med och påverka Svensk jordbrukspolitik och dess framtid.

 • Trygghet

  Sveriges Jordägareförbund vill uppnå en stärkt och tryggad enskild äganderätt samt befästa marknaden.

 • Samarbete

  Förbundet värnar starkt om äganderätten och man får bra uppdateringar i aktuella frågor som skatter, jordbruk, jakt, energi och mycket annat. Dessutom ger det ett bra nätverk.

 • Förtroende

  För att skapa en stark lobbyorganisation för våra medlemmar.

Så blir du medlem

Medlemskapen hanteras av de regionala jordägareföreningarna. Vid intresse av medlemskap, vänligen kontakta den jordägareförening inom vars geografiska område Din egendom är belägen.

Senaste nytt

En stark regering behövs – för skogsbrukets skullTill nyheten

Publicerad 15 november, 2022

Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i […]

De gröna basnäringarna om budgetTill nyheten

Publicerad 14 november, 2022

field

Vägen mot fossiloberoende jordbrukTill nyheten

Publicerad 15 februari, 2022

Regeringen beslutade i februari 2020 att tillsätta en utredning för att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Regeringen tillsatte landshövding Helena Jonsson att vara särskild utredare. Syftet med utredningen var att ta fram […]

”För att nätverka och bygga broar mellan gårdar och personer som har gemensamma intressen”

– Carl-Fredrik Hamilton, medlem i förbundet