Stark äganderätt

En väl fungerande äganderätt är grunden för marknadsekonomi, god hushållning med naturresurserna, människornas personliga frihet, demokrati, yttrandefrihet och kulturens mångfald och blomstring. Avsaknaden av väl fungerande äganderätter är det största hindret för utvecklingsländernas framsteg

 • Påverkan

  För att kunna vara med och påverka Svensk jordbrukspolitik och dess framtid.

 • Trygghet

  Sveriges Jordägareförbund vill uppnå en stärkt och tryggad enskild äganderätt samt befästa marknaden.

 • Samarbete

  Förbundet värnar starkt om äganderätten och man får bra uppdateringar i aktuella frågor som skatter, jordbruk, jakt, energi och mycket annat. Dessutom ger det ett bra nätverk.

 • Förtroende

  För att skapa en stark lobbyorganisation för våra medlemmar.

Så blir du medlem

Medlemskapen hanteras av de regionala jordägareföreningarna. Vid intresse av medlemskap, vänligen kontakta den jordägareförening inom vars geografiska område Din egendom är belägen.

Senaste nytt

Debattartikel i Land LantbrukTill nyheten

Publicerad 20 oktober, 2021

Följande debattartikel publicerades i Land Lantbruk förra veckan. Huvudbudskapet är att Kraven i EUs gröna giv minskar svenskt lantbruks produktionsförutsättningar och någon kompensation som svarar upp till förlusterna saknas, skriver Sveriges Jordägareförbund. https://www.landlantbruk.se/debatt/valet-kan-inte-sta-mellan-klimat-eller-mat/

SJF-60

Europeiska skogsägare riktar kraftig kritik mot EU:s skogsstrategi – ”Wien deklaration” kräver att skogsförvaltningen förblir nationellTill nyheten

Publicerad 7 oktober, 2021

Den 4 oktober antog representanter för skogsorganisationer i 17 EU länder och 6 europeiska branschorganisationer en gemensam principdeklaration om EU:s skogsstrategi. Detta skedde på en konferens i Wien arrangerad av österrikiska skogsorganisationer. I deklarationen framförs skarp kritik mot skogsstrategin. Sveriges […]

SJF-61

EU kommissionen har gått vilse i skogenTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2021

I ett läckt utkast till en EU skogsstrategi finns omfattande förslag som skulle leda till en kraftig EU-styrning av svenskt skogsbruk. Det presenteras förslag om att förbjuda trakthyggesbruk, reglera vad skogsägaren ska göra med rötter och stubbar efter avverkning samt […]

”För att nätverka och bygga broar mellan gårdar och personer som har gemensamma intressen”

– Carl-Fredrik Hamilton, medlem i förbundet