SJF-48

Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Jordägareförbund, grundat 1960, är paraplyorganisation för sex regionala jordägareföreningar. Förbundets styrelse utses av jordägareföreningarna. Vardera jordägareförening utser två ledamöter inalles tolv ledamöter. Ordföranden väljs av Förbundets styrelse, och behöver inte vara av jordägareförening utsedd ledamot av Förbundets styrelse.


De regionala jordägareföreningarna och deras geografiska indelning:

Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Skåne och Blekinge län
sbj@jordagarna.se

Mellersta Götalands Jordägareförening
Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
mgj@jordagarna.se

Närkes-Östergötlands Jordägareförening
Örebro och Östergötlands län
noj@jordagarna.se

Föreningen Sörmländska Jordägare
Södermanlands län
fsj@jordagarna.se

Östra Svealands Jordägareförening
Stockholms, Uppsala och Västmanlands län
osj@jordagarna.se

Norra Sveriges Jordägareförening
Gävleborgs län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
nsj@jordagarna.se

Till stöd för Förbundets verksamhet finns också ett antal kommittéer inom ämnesområden som förbundet bevakar.