field

Bli medlem

Medlemskapen hanteras av de regionala jordägareföreningarna. Vid intresse av medlemskap, vänligen kontakta den jordägareförening inom vars geografiska område Din egendom är belägen. Föreningarnas geografiska områden och e-postadresser till respektive förening finns nedan. Det går också bra att vända sig till kansliet med intresseanmälan.

De regionala jordägareföreningarna

Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Peder Janson, ordf
Carl-Adam von Arnold, sekr
sbj@jordagarna.se

Mellersta Götalands Jordägareförening
Carl Silfverschiöld, ordf
Eva Maria Friberg, sekr
mgj@jordagarna.se

Närkes-Östergötlands Jordägareförening
Carl-Fredrik Hamilton, ordf
Viveka Åkerhielm, sekr
noj@jordagarna.se

Föreningen Sörmländska Jordägare
Johan Hamilton, ordf
Anna Bernadotte, sekr
fsj@jordagarna.se

Östra Svealands Jordägareförening
Jakob von Engeström, ordf
Carl af Petersens, sekr
osj@jordagarna.se