SJF-12

Yttranden mm

Här samlar vi förbundets remissyttranden, skrivelser, m.m.

Äldre dokument

2010

sjf_yttrande_anpassning_av_skogsavdrag_till_ändring_i_fasttaxlagen_Fi-dep_PM_Fi2010-3273
sjf_yttrande_bevattning_som_tvärvillkor_20100121
sjf_yttrande_prissatt_vatten_sou_2010-17_slutlig
yttrande_PM_Älgförvaltningen_dnr_Jo2010-1120_Sveriges_Jordägareförbund_20100419

2009

agarframjandet_grundlagsremissen_09_slutlig
sjf_synpunkter_till_Livsmedelsverket_avs_reguppdrag
sjf_yttrande_expropriationsersattning
sjf_yttrande_kulturutredningen_slutlig
sjf_yttrande_naturvardsverkets_regeringsuppdrag_rovdjursforvaltning
sjf_yttrande_rapportforslag_SKS_dikesrensningens_regelverk
sjf_yttrande_SKV-skrivelse_andr_fasttax_ang_skogsmark
sjf_yttrande_vattendirektivet
sjf_yttrande_vissa_fastighetsrattsliga_skattefragor
skrivelse_j-dep_om_svensk_impl_av_halsokontrollen

2008

sjf_kommentarer_KemI_rapportutkast_20080828
sjf_yttrande_battre_kontakt_via_natet_sou_2008-13
sjf_yttrande_eftersok_trafikskadat_vilt_ds_2008-35
sjf_yttrande_forvaltningsplaner_salar_20080123_slutlig
sjf_yttrande_KOMET-rapporten
sjf_yttrande_NVs_uppdrag_om_vildsvinsforvaltning_slutlig
sjf_yttrande_utvardering_av_forkopslagen
skrivelse_Erlandsson_halsokontroll_CAP_prel_synpunkter_20080205
skrivelse_reformering_av_arrenderätten_SLUTLIG_20080805

2007

brev_j-dep_om_algforvaltningsbetankandet_20071105
brev_rovdjursutredningen_20070914 sjf_yttrande_markskyddsdirektiv
sjf_yttrande_mervardesskog_sou_2006_81
sjf_yttrande_oljekommissionen_maj_2007
sjf_yttrande_over_SKS_forslag_SMOR-slopande
sjf_yttrande_over_SLU_forslag_till_skogsrelaterade_agoslag
sjf_yttrande_rapport_konsekvenser_blyforbud_20070312 (1)
sjf_yttrande_rapport_konsekvenser_blyforbud_20070312
sjf_yttrande_SKS_FU_levande_skogar_20070914
sjf_yttrande_Sydlanken_20070104
skrivelse_vildsvinsutredningen_NV_20071009