SJF-48

Sveriges Jordägareförbund

Sveriges Jordägareförbund, grundat 1960, är paraplyorganisation för fem regionala jordägareföreningar. Förbundets styrelse utses av jordägareföreningarna. Vardera jordägareförening utser två ledamöter (Skåne-Blekinge Jordägareförbund dock tre), inalles elva ledamöter. Ordföranden väljs av Förbundets styrelse, och behöver inte vara av jordägareförening utsedd ledamot av Förbundets styrelse.


De regionala jordägareföreningarna och deras geografiska indelning:

Skåne-Blekinge Jordägareförbund
Skåne och Blekinge län
sbj@jordagarna.se

Mellersta Götalands Jordägareförening
Västra Götalands, Värmlands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
mgj@jordagarna.se

Närkes-Östergötlands Jordägareförening
Örebro och Östergötlands län
noj@jordagarna.se

Föreningen Sörmländska Jordägare
Södermanlands län
fsj@jordagarna.se

Östra Svealands Jordägareförening
Stockholms, Uppsala och Västmanlands län
osj@jordagarna.se

Till stöd för Förbundets verksamhet finns också ett antal kommittéer inom ämnesområden som förbundet bevakar.