blad

Kommittér

Som stöd till styrelsen finns nio kommittéer med ansvar att bevaka och rapportera viktigare händelser och nyheter e t c samt driva specifika frågor inom sina respektive områden. Kommittéerna bidrar också till att varje år anordna av ett antal informations-/utbildningsdagar inom sina olika områden, på teman som är relevanta för Förbundets medlemmar.

Förbundets kommittéer

Hyres- och arrendekommittén
Henrik Schmiterlöw
arrende@jordagarna.se

Jordbrukskommittén
Frederik Treschow
jordbruk@jordagarna.se

Kulturkommittén
Monika Ålund
kultur@jordagarna.se

Skattekommittén
Per-Anders Bengtsson
skatt@jordagarna.se

Skogskommittén
Gabriel Mörner
skog@jordagarna.se

Ungdomskommittén
Louise Gyllenstierna
ungdom@jordagare.se

Vatten- och fiskerättskommittén
Göran Falkenberg
vatten-fiske@jordagarna.se

Viltbrukskommittén
Carl Kuylenstierna
jakt@jordagarna.se