Nyheter

Markägarperspektiv på allemansrätten

Publicerad 19 april, 2016 kl 18:19

Naturvårdsverket har fått i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för myndighetens arbete med information om allemansrätten. Ett samrådsmöte har hållits där inbjudna organisationer kunde presentera sina synpunkter på informationsarbetet. Jordägareförbundet deltog i mötet och lyfte fram markägarens perspektiv på allemansrätten. Efter mötet skickades en gemensam skrivelse från Förbundet, Holmen och Skogsindustrierna. I skrivelsen framfördes gemensamma synpunkter om hur kommunikationen kan förbättras utgående från markägarnas situation. Skrivelsen hittas under ”yttranden” på hemsidan.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan