Nyheter

IMA119116

Projekt för uppstyrd naturturism

Publicerad 27 november, 2017 kl 19:29

Sveriges Jordägareförbund har tillsammans med Ekoturismföreningen, LRF och Visit Dalarna sjösatt ett projekt för att skapa tydligare ramverk för naturturism på annans mark. I en gemensam debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt påtalas behovet av att reglera, dimensionera och kanali­sera den växande naturturismen. En ökande turism skapar lätt konflikt och därför behövs det vägledning för att utveckla avtal och överenskommelser för turism på annans mark.

Arbetet med handledningen ska pågå fram till 2019 och är finansierat via Jordbruksverkets landsbygdsprogram.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan