Nyheter

Artskyddsutredningen missar måletTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2021 kl 16:08

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får enskilda markägare bära en stor del av bördan för Sveriges artskydd. Utredningen innehåller ett efterlängtat förslag, […]

Nya regler hot mot naturreservatTill nyheten

Publicerad 12 januari, 2021 kl 15:14

Just nu förs diskussioner om hur Europas natur ska skyddas. Det kan leda till att jakt och fiske förbjuds i strikt skyddade områden. För Sveriges del innebär det sannolikt ett förbud i naturreservat och Natura 2000-områden. Det skulle vara en […]

Skogsutredningen löser inte konflikten i skogenTill nyheten

Publicerad 30 november, 2020 kl 10:33

Skogsutredningens förslag kommer leda till att mer skog skyddas. Förslagen som kunde stärka äganderätten urvattnas av alltför vidlyftiga tolkningar av internationella miljöavtal. Det som skulle vara en äganderättsutredning blev en naturskyddsutredning. ”Utredningen har getts alltför dåliga förutsättningar för att hitta […]

Afrikansk svinpestTill nyheten

Publicerad 6 augusti, 2020 kl 13:00

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Det smittar inte till människa. Afrikansk svinpest förekommer sedan 2014 i ett flertal länder inom EU och senast har bl.a. Belgien och Polen haft utbrott. Smittspridning kan ske via […]

Ta djurrättsextremismen på allvarTill nyheten

Publicerad 14 maj, 2020 kl 13:21

Djurrättsextremismen har blivit ett reellt hot mot livsmedelsproduktionen. Extremister gör inbrott i djurstallar, släpper djur lösa, trakasserar lantbrukare och deras familjer. Frågan om djurextremism är inte tillräckligt prioriterad av beslutsfattarna, lagstödet för att fälla extremisterna för de brott de begår […]

PressmedelandeTill nyheten

Publicerad 21 april, 2020 kl 08:12

Pressmeddelande – Turism på annans mark Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten En nyckeln till hållbar och framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning, Turism på annans mark, ska hjälpa parter […]

Värna kulturarvetTill nyheten

Publicerad 7 februari, 2020 kl 18:33

Det är dags att leva upp till det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden, samt till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det anges att ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader […]

Upprop KulturarvTill nyheten

Publicerad 7 februari, 2020 kl 16:30

Förbundet stöttar ”Upprop kulturarv” för att värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Den 9 mars hålls ett seminarie i Stockholm till vilket man kan anmäla sig via seminarium@uppropkulturarv.se. För mer information om uppropet, bakgrund, seminariet och namninsamling se https://uppropkulturarv.se. eller […]

Skapa nytta med jordbrukspolitikenTill nyheten

Publicerad 28 maj, 2019 kl 16:01

Diskussionen om EU:s jordbrukspolitik handlar alltför ofta om hur mycket pengar som ska gå till jordbruksstöden och hur de kan minskas. Istället för ett ensidigt fokus på budgetskärningar borde våra politiker istället fokusera på att stödja det svenska jordbruket med […]

Utbilda agronomer efter marknadsbehovetTill nyheten

Publicerad 18 april, 2019 kl 12:22

Sveriges Lantbruksuniversitet har presenterat ett nytt förslag för sin agronomutbildning. Enligt förslag ska agronomprogrammet läggas ner. Det är ett steg i helt fel riktning. De svenska lantbruksföretagen får i så fall ännu svårare att hitta kompetent personal. SLUs ledning bör […]

Sida:
1 2 3 4 5