Nyheter

Afrikansk svinpest

Publicerad 6 augusti, 2020 kl 13:00

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Det smittar inte till människa. Afrikansk svinpest förekommer sedan 2014 i ett flertal länder inom EU och senast har bl.a. Belgien och Polen haft utbrott. Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap, matrester, med mera. Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Det är också viktigt att rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA. Vi kan tillsammans minska riskerna för utbrott genom att vara uppmärksamma och informera personer i vår närhet samt allmänhet som rör sig i skog och mark. Jordbruksverket och SVA har bra informationsmaterial som kan vara användbart i flera sammanhang.”

Statens veterinärmedicinska anstalt:
https://sva.se/djurhalsa/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/

Jordbruksverket:
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/svinpest/afrikansksvinpest.4.4599d776162cc9bcbb96de26.html

 

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan