Nyheter

SJF-60

Europeiska skogsägare riktar kraftig kritik mot EU:s skogsstrategi – ”Wien deklaration” kräver att skogsförvaltningen förblir nationell

Publicerad 7 oktober, 2021 kl 21:37

Den 4 oktober antog representanter för skogsorganisationer i 17 EU länder och 6
europeiska branschorganisationer en gemensam principdeklaration om EU:s
skogsstrategi. Detta skedde på en konferens i Wien arrangerad av österrikiska
skogsorganisationer. I deklarationen framförs skarp kritik mot skogsstrategin. Sveriges
Jordägareförbund är en organisationerna som skrev under deklarationen.

”Det finns en bred enighet om att EU:s skogsstrategi måste fokusera på ett hållbart
brukande av skogen. Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att komma bort från
fossila råvaror och energikällor” säger Anders Grahn, generalsekreterare för Sveriges
Jordägareförbund.

I strategin har behoven och förväntningarna hos 16 miljoner skogsägare i hög
utsträckning ignorerats. Balansen mellan produktion och miljö förvrids i strategin med
ett alltför ensidigt fokus på miljön. De ekonomiska aspekterna, markägarnas rättigheter
och deras stora insatser för miljön beaktas alltför litet. Om Kommissionens förslag
genomförs försvagas och hotas den långsiktiga lönsamheten i att bruka skogen.
I deklarationen lyfts behovet av att få ett större erkännande av skogsägarnas expertis.
Istället för att skapa ytterligare byråkrati och restriktioner måste Kommissionen ta till
sig skogsägarnas kunskap.

Europa har en mångfald av skogar med helt olika förutsättningar i länder och regioner.
För att kunna förvalta denna mångfald måste förvaltningen regleras på nationell och
regional nivå. Detta har länge varit ett faktum och är även fastslaget i EU:s grundfördrag.
Med den nya EU skogsstrategin bryter Kommissionen mot detta.

”Skogen och skogsbruket i Europa ser väldigt olika ut. Det fungerar inte med samma
lagstiftning för allt skogsbruk över hela kontinenten på grund av ländernas olika
förutsättningar och traditioner för att förvalta skogen. Det finns därför goda skäl till
varför EU inte har getts befogenhet att styra över medlemsländernas skogsbruk.
Skogspolitiken är enligt EU:s grundfördrag nationell och avtal ska hållas. Detta lyftes fram
väldigt tydligt på konferensen” säger Anders Grahn.

Deklarationen hittas här.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan