Nyheter

SJF-40

Artskyddsutredningen missar målet

Publicerad 2 juli, 2021 kl 16:08

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får enskilda markägare bära en stor del av bördan för Sveriges artskydd.

Utredningen innehåller ett efterlängtat förslag, att lagstiftningen skiljer på förbudsregler för fåglar respektive livsmiljöer. Den föreslår även att markägare ska kunna få sina rättegångskostnader ersatta vid en tvist om nivån på ersättning vid till exempel reservatsbildning.

Förbundets generalsekreterare Anders Grahn skriver om utredningen tillsammans med flera andra organisationer på Dagens Industri. Debattartikeln hittas här.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan