Nyheter

Markägarkontroll över kamerabevakningTill nyheten

Publicerad 4 oktober, 2017 kl 15:50

I betänkandet ”En ny kamerabevakningslag” föreslås att kamerabevakning ska underlättas och i regel inte kräva tillstånd. Förbundet tillstyrker förslaget till stora delar. Med ökad kamerabevakning kan jord- och skogsbruket effektiveras genom användning av drönare, viltförvaltning få mer kunskap genom viltkameror […]

Felbeslut om ViltförvaltningsdelegationernaTill nyheten

Publicerad 6 mars, 2017 kl 11:52

Regeringens beslut om ändringar i Viltförvaltningsdelegationerna är ett steg i fel riktning. Sveriges Jordägareförbund tillsammans med fem andra organisationer kritiserar därför beslutet i följande gemensamma debattartikel VFD gemensam 28 Slutgiltig

Riksdagsseminarium om äganderättTill nyheten

Publicerad 3 mars, 2017 kl 15:15

Jordägareförbundet lyfte på ett riksdagsseminarium fram problematiken med de många inskränkningar som görs i äganderätten. Tillsammans urholkar de egendomsskyddet. Idag finns det ingen överblick av vilka konsekvenserna blir av dessa inskränkningar. Därför behöver det göras en kartläggning av hur det påverkar […]

Viltets många värdenTill nyheten

Publicerad 31 maj, 2016 kl 16:05

Naturvårdsverket ordnade för andra året i rad konferensen ”Skogens guld”. Konferensen är en del av myndighetens viltstrategi och syftet är att dels lyfta fram viltets värde men även sammanföra olika aktörer inom viltbranschen. Som en del i förberedelserna har det […]

Mer långsiktighet behövs i arbetet med nyckelbiotoperTill nyheten

Publicerad 31 maj, 2016 kl 15:14

Skogsstyrelsen har påbörjat ett projekt med en nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper. Som en del i arbetet har olika intressenter givits möjlighet att ge sin syn på arbetet med nyckelbiotoper med hjälp av en frågeenkät. Jordägareförbundet har i sitt svar på enkäten […]

Risk för fler överklagningarTill nyheten

Publicerad 25 april, 2016 kl 18:25

Näringsdepartementet har presenterat ett förslag som innebär fler möjligheter att överklaga jaktbeslut. Tidigare har det funnits möjlighet att överklaga beslut om skydds- och licensjakt på stora rovdjur men nu vill departementet att det även ska gälla beslut om jakt på […]

Markägarperspektiv på allemansrättenTill nyheten

Publicerad 19 april, 2016 kl 18:19

Naturvårdsverket har fått i regeringsuppdrag att ta fram en strategi för myndighetens arbete med information om allemansrätten. Ett samrådsmöte har hållits där inbjudna organisationer kunde presentera sina synpunkter på informationsarbetet. Jordägareförbundet deltog i mötet och lyfte fram markägarens perspektiv på […]

Förbundets årsmöte 15-16 majTill nyheten

Publicerad 9 mars, 2016 kl 10:23

Årets möte hålls på Adelsnäs, Åtvidaberg. Middag och övriga aktivitet är i och ikring Linköping. Mer information finns i nyhetsblad nr 1, 2016.

Ny Generalsekretare anställdTill nyheten

Publicerad 15 december, 2015 kl 09:42

Anders Grahn har anställt som Förbundets Generalsekreterare. Han tillträder sin tjänst den 1 mars 2016. Mer finns att läsa om Anders i nyhetsbrev nr 6 som kommer ut i dagarna.

Förbundets årsmöte på Fiholm och TidöTill nyheten

Publicerad 27 maj, 2015 kl 10:21

Årsmötet startar med registrering kl 11.00 i orangeriet på Fiholm. Förutom årsmötesförandlingar får vi nöjet att lyssna till bland andra Anders Wijkman och Rolf Annerberg. På kvällen förflyttar vi oss till Tidö för middag med dans. Måndagens program, avslutas efter […]

Sida:
1 2 3 4