Nyheter

Debattartikel om solparker och jordbruksmarkTill nyheten

Publicerad 29 november, 2023 kl 10:56

Sveriges Jordägareförbunds generalsekreterare, Anders Grahn, har tillsammans med Madeleine van der Veer, talesperson Nätverket för solparkerden, publicerat en debattartikel i Land Lantbruk med rubriken: Mycket på spel när solparker avgörs i domstol. Texten belyser en viktig dom i Mark- och […]

Webbinarium om stora rovdjurTill nyheten

Publicerad 10 oktober, 2023 kl 21:39

Tisdagen 3 oktober hölls webbinariumet Stora rovdjur och hur de kan påverka din verksamhet. De stora rovdjuren ökar och sprider sig söderut i landet. De senaste åren har vi sett etableringar av flera vargrevir med föryngring i län som tidigare […]

Afrikansk svinpest konstaterad i SverigeTill nyheten

Publicerad 13 september, 2023 kl 15:35

Det är mycket olyckligt att Sverige har fått sitt första utbrott av afrikansk svinpest. Detta kommer få en märkbar inverkan på markägare, företag och allmänhet. För att undvika ytterligare spridning och bekämpa afrikansk svinpest är det viktigt att de förbud […]

Landsbygdsministern och klövviltsförvaltningenTill nyheten

Publicerad 3 juli, 2023 kl 07:58

Landsbygdsministern bjöd in till möte gällande klövviltsförvaltningen. Med anledning av diskussioner som förs när det gäller älg- och klövviltsförvaltning bjöd Landsbygdsministern in berörda intresseorganisationer till ett dialogmöte. Vid mötet fick respektive deltagarna möjlighet att framföra framåtsyftande synpunkter och förslag, med […]

Sveriges Jordägareförbunds inspel till arbetet med nationell klimatplanTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2023 kl 20:19

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren träffade ledande aktörer inom jordbruks- och skogsbrukssektorn för att diskutera vilka hinder som finns och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att alla ska kunna ställa om. Förbundet var representerat via Hargs […]

Sveriges Jordägareförbunds inspel till pågående konkurrenskraftsutredningTill nyheten

Publicerad 30 juni, 2023 kl 10:41

Läs förbundets inspel till utredningen gällande stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd: Sveriges Jordägareförbunds inspel till konkurrenskraftsutredningen   Mer information gällande utredningen: Regeringen stärker konkurrenskraften för svensk animalieproduktion Riksdagen – kommittédirektiv gällande stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter  

Sveriges Jordägareförbunds inspel till Livsmedelsstrategi 2.0Till nyheten

Publicerad 30 maj, 2023 kl 11:25

Inspel till Livsmedelsstrategi 2.0 Läs Sveriges Jordägareförbunds förslag och synpunkter för att öka lönsamhet och stärka konkurrenskraften i svenskt jordbruk. Inspel LMS 2.0 – Sveriges Jordägareförbund – maj 2023

Lämna inte lantbrukare med notan när matpriserna ska pressasTill nyheten

Publicerad 30 mars, 2023 kl 22:11

Sveriges Jordägareförbunds ordförande Gunnar Palme har tillsammans med rådgivare Johan Varenius författat en viktig debattartikel publicerad i Altinget. Lämna inte lantbrukarna med notan när matpriserna ska pressas. Fördelningen av vinsten i livsmedelskedjan är ojämn och lantbruksföretagen får minst del av […]

Gröna näringarna mötte statssekreteraren hos landsbygdsministernTill nyheten

Publicerad 16 december, 2022 kl 12:59

Den 15 december träffade representanter för olika organisationer inom de gröna näringarna statssekreteraren hos landsbygdsministern, Dan Ericsson. De gröna näringarna är liksom många andra branscher hårt drabbade kostnadsexplosionen för bränslen och energi och till det kommer andra fördyringar som speciellt […]

Pressmeddelande: Stockholms åsiktsförklaringTill nyheten

Publicerad 9 december, 2022 kl 10:22

Pressmeddelande Stockholms åsiktsförklaring

Sida:
1 2 3 5