Nyheter

Sveriges Jordägareförbunds inspel till Livsmedelsstrategi 2.0Till nyheten

Publicerad 30 maj, 2023 kl 11:25

Inspel till Livsmedelsstrategi 2.0 Läs Sveriges Jordägareförbunds förslag och synpunkter för att öka lönsamhet och stärka konkurrenskraften i svenskt jordbruk. Inspel LMS 2.0 – Sveriges Jordägareförbund – maj 2023

Lämna inte lantbrukare med notan när matpriserna ska pressasTill nyheten

Publicerad 30 mars, 2023 kl 22:11

Sveriges Jordägareförbunds ordförande Gunnar Palme har tillsammans med rådgivare Johan Varenius författat en viktig debattartikel publicerad i Altinget. Lämna inte lantbrukarna med notan när matpriserna ska pressas. Fördelningen av vinsten i livsmedelskedjan är ojämn och lantbruksföretagen får minst del av […]

Gröna näringarna mötte statssekreteraren hos landsbygdsministernTill nyheten

Publicerad 16 december, 2022 kl 12:59

Den 15 december träffade representanter för olika organisationer inom de gröna näringarna statssekreteraren hos landsbygdsministern, Dan Ericsson. De gröna näringarna är liksom många andra branscher hårt drabbade kostnadsexplosionen för bränslen och energi och till det kommer andra fördyringar som speciellt […]

Pressmeddelande: Stockholms åsiktsförklaringTill nyheten

Publicerad 9 december, 2022 kl 10:22

Pressmeddelande Stockholms åsiktsförklaring

En stark regering behövs – för skogsbrukets skullTill nyheten

Publicerad 15 november, 2022 kl 10:12

Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i […]

De gröna basnäringarna om budgetTill nyheten

Publicerad 14 november, 2022 kl 15:20

Vägen mot fossiloberoende jordbrukTill nyheten

Publicerad 15 februari, 2022 kl 10:00

Regeringen beslutade i februari 2020 att tillsätta en utredning för att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Regeringen tillsatte landshövding Helena Jonsson att vara särskild utredare. Syftet med utredningen var att ta fram […]

Debattartikel i Land LantbrukTill nyheten

Publicerad 20 oktober, 2021 kl 18:15

Följande debattartikel publicerades i Land Lantbruk förra veckan. Huvudbudskapet är att Kraven i EUs gröna giv minskar svenskt lantbruks produktionsförutsättningar och någon kompensation som svarar upp till förlusterna saknas, skriver Sveriges Jordägareförbund. https://www.landlantbruk.se/debatt/valet-kan-inte-sta-mellan-klimat-eller-mat/

Europeiska skogsägare riktar kraftig kritik mot EU:s skogsstrategi – ”Wien deklaration” kräver att skogsförvaltningen förblir nationellTill nyheten

Publicerad 7 oktober, 2021 kl 21:37

Den 4 oktober antog representanter för skogsorganisationer i 17 EU länder och 6 europeiska branschorganisationer en gemensam principdeklaration om EU:s skogsstrategi. Detta skedde på en konferens i Wien arrangerad av österrikiska skogsorganisationer. I deklarationen framförs skarp kritik mot skogsstrategin. Sveriges […]

EU kommissionen har gått vilse i skogenTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2021 kl 16:31

I ett läckt utkast till en EU skogsstrategi finns omfattande förslag som skulle leda till en kraftig EU-styrning av svenskt skogsbruk. Det presenteras förslag om att förbjuda trakthyggesbruk, reglera vad skogsägaren ska göra med rötter och stubbar efter avverkning samt […]

Sida:
1 2 3 5