Nyheter

SJF-67

Skapa nytta med jordbrukspolitiken

Publicerad 28 maj, 2019 kl 16:01

Diskussionen om EU:s jordbrukspolitik handlar alltför ofta om hur mycket pengar som ska gå till jordbruksstöden och hur de kan minskas.

Istället för ett ensidigt fokus på budgetskärningar borde våra politiker istället fokusera på att stödja det svenska jordbruket med nödvändig EU-finansiering för att uppnå klimat- och miljömålen, stärka jordbrukets konkurrenskraft samt stärka förutsättningarna för landsbygdsföretagande som skapar sysselsättning och attraktionskraft.

Om detta skriver förbundet i Mariestadstidningen. Artikeln hittas här.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan