SJF-12

Yttranden mm

Här samlar vi förbundets remissyttranden, skrivelser, m.m.

Äldre dokument

2010

sjf_yttrande_anpassning_av_skogsavdrag_till_ändring_i_fasttaxlagen_Fi-dep_PM_Fi2010-3273 sjf_yttrande_bevattning_som_tvärvillkor_20100121 sjf_yttrande_prissatt_vatten_sou_2010-17_slutlig yttrande_PM_Älgförvaltningen_dnr_Jo2010-1120_Sveriges_Jordägareförbund_20100419

2009

agarframjandet_grundlagsremissen_09_slutlig sjf_synpunkter_till_Livsmedelsverket_avs_reguppdrag sjf_yttrande_expropriationsersattning sjf_yttrande_kulturutredningen_slutlig sjf_yttrande_naturvardsverkets_regeringsuppdrag_rovdjursforvaltning sjf_yttrande_rapportforslag_SKS_dikesrensningens_regelverk sjf_yttrande_SKV-skrivelse_andr_fasttax_ang_skogsmark sjf_yttrande_vattendirektivet sjf_yttrande_vissa_fastighetsrattsliga_skattefragor skrivelse_j-dep_om_svensk_impl_av_halsokontrollen

2008

sjf_kommentarer_KemI_rapportutkast_20080828 sjf_yttrande_battre_kontakt_via_natet_sou_2008-13 sjf_yttrande_eftersok_trafikskadat_vilt_ds_2008-35 sjf_yttrande_forvaltningsplaner_salar_20080123_slutlig sjf_yttrande_KOMET-rapporten sjf_yttrande_NVs_uppdrag_om_vildsvinsforvaltning_slutlig sjf_yttrande_utvardering_av_forkopslagen skrivelse_Erlandsson_halsokontroll_CAP_prel_synpunkter_20080205 skrivelse_reformering_av_arrenderätten_SLUTLIG_20080805

2007

brev_j-dep_om_algforvaltningsbetankandet_20071105 brev_rovdjursutredningen_20070914 sjf_yttrande_markskyddsdirektiv sjf_yttrande_mervardesskog_sou_2006_81 sjf_yttrande_oljekommissionen_maj_2007 sjf_yttrande_over_SKS_forslag_SMOR-slopande sjf_yttrande_over_SLU_forslag_till_skogsrelaterade_agoslag sjf_yttrande_rapport_konsekvenser_blyforbud_20070312 (1) sjf_yttrande_rapport_konsekvenser_blyforbud_20070312 sjf_yttrande_SKS_FU_levande_skogar_20070914 sjf_yttrande_Sydlanken_20070104 skrivelse_vildsvinsutredningen_NV_20071009