Nyheter

En stark regering behövs – för skogsbrukets skullTill nyheten

Publicerad 15 november, 2022 kl 10:12

Många är de som vill begränsa skogsbruket. Men ingen vill tala om hur bristen på skogsråvara ska hanteras. Nu krävs en stark regering som står upp för skogsbruket. Det behövs, för Sveriges och Europas skull, skriver Gunnar Palme, ordförande i […]

De gröna basnäringarna om budgetTill nyheten

Publicerad 14 november, 2022 kl 15:20

Vägen mot fossiloberoende jordbrukTill nyheten

Publicerad 15 februari, 2022 kl 10:00

Regeringen beslutade i februari 2020 att tillsätta en utredning för att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Regeringen tillsatte landshövding Helena Jonsson att vara särskild utredare. Syftet med utredningen var att ta fram […]

Debattartikel i Land LantbrukTill nyheten

Publicerad 20 oktober, 2021 kl 18:15

Följande debattartikel publicerades i Land Lantbruk förra veckan. Huvudbudskapet är att Kraven i EUs gröna giv minskar svenskt lantbruks produktionsförutsättningar och någon kompensation som svarar upp till förlusterna saknas, skriver Sveriges Jordägareförbund. https://www.landlantbruk.se/debatt/valet-kan-inte-sta-mellan-klimat-eller-mat/

Europeiska skogsägare riktar kraftig kritik mot EU:s skogsstrategi – ”Wien deklaration” kräver att skogsförvaltningen förblir nationellTill nyheten

Publicerad 7 oktober, 2021 kl 21:37

Den 4 oktober antog representanter för skogsorganisationer i 17 EU länder och 6 europeiska branschorganisationer en gemensam principdeklaration om EU:s skogsstrategi. Detta skedde på en konferens i Wien arrangerad av österrikiska skogsorganisationer. I deklarationen framförs skarp kritik mot skogsstrategin. Sveriges […]

EU kommissionen har gått vilse i skogenTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2021 kl 16:31

I ett läckt utkast till en EU skogsstrategi finns omfattande förslag som skulle leda till en kraftig EU-styrning av svenskt skogsbruk. Det presenteras förslag om att förbjuda trakthyggesbruk, reglera vad skogsägaren ska göra med rötter och stubbar efter avverkning samt […]

Artskyddsutredningen missar måletTill nyheten

Publicerad 2 juli, 2021 kl 16:08

Den nyligen presenterade Artskyddsutredningen har varit efterlängtad efter år av konflikter och oklarheter. Resultatet är dock en besvikelse. Med de förslag som lämnas får enskilda markägare bära en stor del av bördan för Sveriges artskydd. Utredningen innehåller ett efterlängtat förslag, […]

Nya regler hot mot naturreservatTill nyheten

Publicerad 12 januari, 2021 kl 15:14

Just nu förs diskussioner om hur Europas natur ska skyddas. Det kan leda till att jakt och fiske förbjuds i strikt skyddade områden. För Sveriges del innebär det sannolikt ett förbud i naturreservat och Natura 2000-områden. Det skulle vara en […]

Skogsutredningen löser inte konflikten i skogenTill nyheten

Publicerad 30 november, 2020 kl 10:33

Skogsutredningens förslag kommer leda till att mer skog skyddas. Förslagen som kunde stärka äganderätten urvattnas av alltför vidlyftiga tolkningar av internationella miljöavtal. Det som skulle vara en äganderättsutredning blev en naturskyddsutredning. ”Utredningen har getts alltför dåliga förutsättningar för att hitta […]

Afrikansk svinpestTill nyheten

Publicerad 6 augusti, 2020 kl 13:00

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Det smittar inte till människa. Afrikansk svinpest förekommer sedan 2014 i ett flertal länder inom EU och senast har bl.a. Belgien och Polen haft utbrott. Smittspridning kan ske via […]

Sida:
1 2 3 4 5