Nyheter

field

Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Publicerad 15 februari, 2022 kl 10:00

Regeringen beslutade i februari 2020 att tillsätta en utredning för att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Regeringen tillsatte landshövding Helena Jonsson att vara särskild utredare. Syftet med utredningen var att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen.

I somras publicerades betänkandet sin innehåller flera konkreta förslag för att jordbruket ska kunna minska användningen av fossila insatsvaror. Ett av de mest intressanta förslagen är att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Betänkandet, som är på dryga 400 sidor, har nu varit ute på remiss och Förbundet har formulerat ett yttrande i samarbete med Jordbrukskommittén och Skattekommittén. Generellt är Förbundet positiva till utredningens förslag om åtgärder, men ser behov av långsiktiga åtgärder som kan stärka jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Förbundet föreslår därför ett utökat jordbruksavdrag utöver det som föreslås i utredningen. En annan viktig aspekt som framförs i yttrandet är att utfasningen av fossila insatsvaror i jordbruket måste ske i takt med näringens förmåga och då det finns teknik och fullgoda ersättningar.

Yttrandet går att läsa i sin helhet på Förbundets hemsida.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan