Nyheter

Förbundets årsmöte 15-16 majTill nyheten

Publicerad 9 mars, 2016 kl 10:23

Årets möte hålls på Adelsnäs, Åtvidaberg. Middag och övriga aktivitet är i och ikring Linköping. Mer information finns i nyhetsblad nr 1, 2016.

Ny Generalsekretare anställdTill nyheten

Publicerad 15 december, 2015 kl 09:42

Anders Grahn har anställt som Förbundets Generalsekreterare. Han tillträder sin tjänst den 1 mars 2016. Mer finns att läsa om Anders i nyhetsbrev nr 6 som kommer ut i dagarna.

Förbundets årsmöte på Fiholm och TidöTill nyheten

Publicerad 27 maj, 2015 kl 10:21

Årsmötet startar med registrering kl 11.00 i orangeriet på Fiholm. Förutom årsmötesförandlingar får vi nöjet att lyssna till bland andra Anders Wijkman och Rolf Annerberg. På kvällen förflyttar vi oss till Tidö för middag med dans. Måndagens program, avslutas efter […]

Ny hemsidaTill nyheten

Publicerad 20 januari, 2015 kl 09:09

Hemsidan kommer att göras om. Syftet är bland annat att den skall fungera bättre på alla typer av läsplattor och smarta telefoner. Vi beräknar att den skall lanseras i slutet av Mars.

Kansliet har flyttatTill nyheten

Publicerad 30 januari, 2014 kl 09:09

Jordägareförbundets kansli har flyttat till Margrethelunds Gård i Åkersberga. Där Louise Änggård har tagit över kanslitjänsten efter Malin Adelswärd. Kansliets nya adress är Margrethelunds Gård, 184 60 Åkersberga, telefonnr. 070-797 59 22.

VargkommitténTill nyheten

Publicerad 23 augusti, 2013 kl 10:25

Med anledning av Vargkommitténs betänkande ”Åtgärder för samexistens mellan människa och varg” (SOU 2013:60), har Förbundet dels sänt en skrivelse till miljödepartementet tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben, dels avgivit ett yttrande över betänkandet.

Ny ordförande för FörbundetTill nyheten

Publicerad 28 maj, 2013 kl 10:29

Gunnar Palme är från den 27 maj 2013 ordförande för Sveriges Jordägareförbund. Gunnar Palme är mest känd som industriledare med förflutet inom bl.a. Atlas Copco och Assi Domän. Idag är han ordförande för Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och styrelseledamot i bl.a. Skogssällskapet […]

Vildsvinsförvaltning i samverkan – NYHETTill nyheten

Publicerad 24 maj, 2013 kl 10:30

Under 2009 utarbetade Sveriges Jordägareförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben och Sveriges Yrkesjägarförening gemensamt en skrift som hette ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”. Mot bakgrund av den erfarenhet som har upparbetats sedan dess, har dessa organisationer ny utarbetat ett särtryck till […]

Artikel angående KlövviltförvaltningenTill nyheten

Publicerad 8 april, 2013 kl 10:32

Ordförande Henrik Treschow har uttalat sig om Klövviltförvaltningen i Lantbrukets Affärer. Artikeln finner man under Medlemssidor, Dokumentarkiv – Medlemmar, Artikel Vildsvin.

Ny ordförandeTill nyheten

Publicerad 8 mars, 2013 kl 09:07

Gunnar Palme ny ordförande i Sveriges Jordägareförbund HENRIK TRESCHOW har som ordförande lett Sveriges Jordägareförbund i sex år. Efter årsmötet den 26-27 maj 2013 tar den femte ordföranden i Jordägareförbundets historia över ordförandeklubban. Henrik Treschow är och har varit mycket […]

Sida:
1 3 4 5