Skokloster Bruk

Verksamheten

Att förvalta & utveckla Skokloster utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv men med en acceptabel avkastning.

Fastighetsförvaltning, förädling och utveckling, Skog, jakt, markarrende. Utveckling & förädling av fastigheten främst vad gäller nationell och internationell turism till Håbo Kommun och Skoklosterhalvön.

Verksamhetsområden

 • Bostäder
 • Fastighetsområden
 • Hotell & Konferens
 • Jakt
 • Lokaluthyrning
 • Skjutbana
 • Skog
 • Stall/Ridsport

Erfarenheter

 • Anläggande av våtmark
 • Bygglov
 • Byggnation av ekonomibyggnad
 • Detaljplan
 • Hyres- och arrendetvister
 • Kommersiellt utnyttjande av skog och mark
 • Ledningsintrång
 • Mastupplåtelser
 • Media
 • Nyckelbiotop
 • Servitut och nyttjanderätter
 • Strandskydd

Kontaktuppgifter

Fredrik-Ulrik von Essen

018-386003

0736889221

fredrik@skokloster.se

http://www.skokloster.sePil


Adress:

Skoklostervägen 96

74696 Skokloster