Wanås Gods AB

Verksamhetsområden

 • Bostäder
 • Ekologisk produktion
 • Elproduktion
 • Fiske
 • Hotell & Konferens
 • Jakt
 • Kulturverksamhet
 • Köttproduktion
 • Livsmedelsförädling
 • Mjölkproduktion
 • Skog
 • Slakteri/livdjur
 • Stall/Ridsport
 • Vattenkraft
 • Ved
 • Växtodling

Erfarenheter

 • Anläggande av våtmark
 • Bygglov
 • Byggnation av ekonomibyggnad
 • Miljötillstånd
 • Natura 2000
 • Nyckelbiotop
 • Servitut och nyttjanderätter

Kontaktuppgifter

Baltzar Wachtmeister, ägare & vd

Tillsammans med Joakim Hansson, kamrer

044-66062

0733-678412

044-66018

baltzar@wanas.se

http://www.wanas.se/godsetPil


Adress:

Wanås Godskontor, Box 21

289 21 Knislinge

Följ oss på Instagram