Karsholm

Karsholms Gods, med anor från 1300-talet, är beläget i en gammal kulturbygd i gränslandet mellan slätt och storskog intill Oppmanna- och Råbelöfssjön i nordöstra Skåne.

Ambitionen är att modernisera och utveckla Karsholm med verksamheter i syfte att nyttja egendomens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Verksamheten

Egendomen består av cirka 2100 hektar mark, däribland 1400 hektar PEFC-certifierad produktiv skogsmark, 450 hektar åkermark, 150 hektar betesmark och ca 20 hektar våtmarksområden. På egendomen finns 25 bostäder och sommarstugor samt ett större antal ekonomibyggnader. Karsholm hyr ut jakt på dags- och säsongsbasis. En modern skjutbiograf erbjuder realistisk träning i jaktskytte. Energiproduktion sker genom vindkraftverk och solceller.

Verksamhetsområden

 • Bostäder
 • Elproduktion
 • Fiske
 • Hotell & Konferens
 • Jakt
 • Köttproduktion
 • Lokaluthyrning
 • Skjutbana
 • Skog
 • Viltuppfödning
 • Vindkraft
 • Växtodling

Erfarenheter

 • Allemansrätt
 • Anläggande av våtmark
 • Bygglov
 • Hyres- och arrendetvister
 • Mastupplåtelser
 • Natura 2000
 • Servitut och nyttjanderätter
 • Viltutfodring

Kontaktuppgifter

Frederik Treschow

Tillsammans med Anna Treschow

0735200007

0735200007

frederik@karsholm.se

http://www.karsholm.sePil


Adress:

Karsholmsvägen 197-21

291 94 Kristianstad

Gilla oss på Facebook