Margrethelunds Gård, Tre Ax AB

Margrethelund byggdes 1658 av Gabriel Oxenstierna. 1718 köptes gården av Riksrådet Samuel Åkerhielm och har sedan dess funnits i familjen.
Anmärkningsvärt är att Margrethelund är en av ytterst få byggnader längs kusten som inte brändes under ryssarnas härjningar 1719.

Verksamheten

Margrethelunds ägs och drivs av Tre Ax AB. Jordbruket är utarrenderat och skogen sköts av Skogssällskapet. All uthyrningsverksamhet sköter vi själva i Tre Ax.

Vi har idag inga lediga stallplatser, lagerlokaler eller bostäder för uthyrning.

Verksamhetsområden

  • Bostäder
  • Kulturverksamhet
  • Lokaluthyrning
  • Stall/Ridsport

Kontaktuppgifter

Louise Änggård

+46(0)70-7975922

lolo@anggard.net

Adress:

Margrethelunds Slott 1

184 60 Åkersberga