Övedskloster

Övedskloster, beläget vid Vombsjön i Sjöbo kommun, räknas till en av Sveriges förnämsta rokoko-anläggningar. Under medeltiden fanns det här ett kloster, därav namnet, men detta upphörde vid reformationen och hamnade så småningom i privat ägo. Under 1700-talets senare hälft lät Hans Ramel riva de gamla klosterbyggnaderna och uppförde det nuvarande slottet efter ritningar av Carl Hårleman. Hans Ramel anlade också vägarna och alléerna och la grunden för det moderna jordbruket som bedrivs på Övedskloster idag.

Unikt med Övedskloster är att det byggdes under en relativt kort tidsperiod under 1700-talets senare hälft, och har inte ändrats sedan dess. Det är alltså en väl sammanhållen enhet som vittnar om hur man byggde och inredde slott och herrgårdar under den Gustavianska eran i Sverige.

Verksamheten

Vår verksamhet består av:
• växtodling
• skogsbruk
• fastighetsuthyrning
• nötköttproduktion
•eventverksamhet och
• Slottsbutik

Vi bedriver en modern, plogfri växtodling med en fyraårig växtföljd. Vi odlar raps, sockerbetor, vete, maltkorn och råg. Vi strävar efter att bedriva ett modernt, miljövänligt jordbruk med hög kvalitet och god ekonomi i fokus.

Övedsklosters skogar består av en blandning av ädellöv och barrskog med ett rikt djurliv. Vi strävar efter att vidmakthålla de fina skogarna som skapades för 150 år sen och har därför som mål att förnya lika mycket som vi skördar varje år.

Vår nötköttproduktion bedrivs med rasen Aberdeen Angus som bas. Vi föder upp kvigor och stutar på enbart gräs och grovfoder. Vårt kött kan hittas i Slottsbutiken och i några välsorterade ICA-butiker.

Vi har ett 20-tal bostäder som vi hyr ut. Vi hyr även ut en del lagerutrymmen.

I vår Slottsbutik finns kläder och inredning från välkända varumärken. Vi säljer även kött från gården och annan närproducerad mat från våra grannar. Tre gånger om året, vid jul, påsk och skörd anordnar vi marknader på gården dit vi bjuder in hantverkare, mathantverkare och konstnärer att ställa ut. Vi hyr även ut lokaler till möten, fest och konferens.

Verksamhetsområden

 • Bostäder
 • Hotell & Konferens
 • Jakt
 • Kulturverksamhet
 • Köttproduktion
 • Livsmedelsförädling
 • Lokaluthyrning
 • Skog
 • Slakteri/livdjur
 • Växtodling

Erfarenheter

 • Allemansrätt
 • Anläggande av våtmark
 • Bygglov
 • Byggnation av ekonomibyggnad
 • Detaljplan
 • Investeringsstöd
 • Kommersiellt utnyttjande av skog och mark
 • Ledningsintrång
 • Mastupplåtelser
 • Media
 • Miljötillstånd
 • Natura 2000
 • Nyckelbiotop
 • Riksintresse
 • Servitut och nyttjanderätter
 • Strandskydd
 • Vattenreglering

Kontaktuppgifter

Hans Ramel

Tillsammans med Johanna Ramel

046-63001

0708-41 57 54

info@ovedskloster.com

http://www.ovedskloster.comPil


Adress:

Harlösavägen 585-15

275 94 Sjöbo

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram