Nyheter

sugga-i-bo-1920

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Publicerad 13 september, 2023 kl 15:35

Det är mycket olyckligt att Sverige har fått sitt första utbrott av afrikansk svinpest. Detta kommer få en märkbar inverkan på markägare, företag och allmänhet.

För att undvika ytterligare spridning och bekämpa afrikansk svinpest är det viktigt att de förbud och restriktioner som myndigheter bestämt följs. Alla har ett eget ansvar för att undvika ytterligare spridning.

Vaksamhet och förebyggande är viktigt. Var uppmärksamma på eventuellt förekomst av sjuka eller döda vildsvin på era marker. Upptäckt av döda eller sjuka vildsvin ska meddelas Statens Veterinär Anstalt. Här kan man meddela sådan förekomst: https://rapporteravilt.sva.se/

Viruset har bara hittats inom den smittade zonen men det kan inte helt uteslutas att det finns på andra platser. Förebyggande åtgärder för att undvika spridning är därför viktigt. Rena fordon, skodon och kläder är viktiga för att undvika att eventuellt virus fastnar och sprids t.ex. i däckens mönstring eller under kängors sulor.

För senaste information och instruktion för att hantera afrikansk svinpest vänligen se Jordbruksverkets hemsida: Afrikansk svinpest – Jordbruksverket.se

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan