Nyheter

news1

Ny ordförande

Publicerad 8 mars, 2013 kl 09:07

Gunnar Palme ny ordförande i Sveriges Jordägareförbund

HENRIK TRESCHOW har som ordförande lett Sveriges Jordägareförbund i sex år. Efter årsmötet den 26-27 maj 2013 tar den femte ordföranden i Jordägareförbundets historia över ordförandeklubban. Henrik Treschow är och har varit mycket engagerad i alla frågor som Jordägareförundet drivit. Jordägareförbundet har ökat förståelsen och förbättrat förutsättningarna för lantbruksföretagande och äganderätt inom flera områden. Vi önskar honom lycka till med sina fortsatta engagemang och uppdrag i jordbruksverksamhet och i livsmedelsbranschen framöver!

Ny ordförande blir GUNNAR PALME som äger och driver Näsby Gård i Sörmland. Gunnar Palme är mest känd som industriledare med förflutet inom bl.a. Atlas Copco och Assi Domän. Idag är han ordförande i Skandia Liv. Gunnar Palmes gedigna bakgrund, hans goda kunskaper inom jord- och framförallt skogsbruk samt hans breda nätverk kommer att vara till stor nytta för Jordägareförbundet. Gunnars stora engagemang i landsbygds- och samhällsfrågorna kommer att gagna Jordägareförebundets medlemmar.

Vi önskar honom lycka till i detta spännande arbete!

Styrelsen i Sveriges Jordägareförbund

Stockholm den 7 mars 2013

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan