Nyheter

SJF-40

Markägarinitiativ för ökad biologisk mångfald

Publicerad 28 mars, 2019 kl 11:50

Sveriges Jordägareförbund har tillsammans med ELO, European Landowners Organisation, ordnat en workshop för att ta reda på vad privata markägare gör för naturen. Mötet visade på de erfarenhetsbaserade miljö- och klimatåtgärder samt stöd för biologisk mångfald som markägare utför. Syftet med seminariet var även att inför omläggningen av den kommande jordbrukspolitiken visa på vilka åtgärder markägarna skulle kunna bidra med i utformandet av det nya regelverket i den
strategiska planen. Med den resultatorienterade modellen kommer det vara viktigt att specificera vilka mål som gäller och hur man mäter detta

”Under dagen visades det stora engagemang som svenska markägare har för genomförande av miljö- och klimatåtgärder. Det är viktiga erfarenheter att ta med sig i arbetet med jord- och skogsbrukspolitiken som en viktig del av miljö- och klimatarbetet. Det är också glädjande att tjänstemän från Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Hav och Vattenmyndigheten, Näringsdepartementet och LRF kunde delta och att gemensamt diskutera möjligheterna i den nya Gemensamma Jordbrukspolitiken” säger Otto von Arnold, medlem i Sveriges Jordägareförbunds jordbrukskommitté och huvudarrangör för workshopen.

Mötet var en del av EU-projektet ”Land is forever” som visa på vilka initiativ som finns från privata markägare i Europa för att öka den biologiska mångfalden och hindra miljö-och klimatförstöringen.

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan