Nyheter

diana-parkhouse-d5l17dc_lxU-unsplash

Landsbygdsministern och klövviltsförvaltningen

Publicerad 3 juli, 2023 kl 07:58

Landsbygdsministern bjöd in till möte gällande klövviltsförvaltningen.

Med anledning av diskussioner som förs när det gäller älg- och klövviltsförvaltning bjöd Landsbygdsministern in berörda intresseorganisationer till ett dialogmöte.

Vid mötet fick respektive deltagarna möjlighet att framföra framåtsyftande synpunkter och förslag, med särskilt fokus på balans mellan vilt, foder och betesskador samt diskutera samarbete när det gäller dessa frågor.

Förbundet deltog vid mötet och framförde grundläggande ståndpunkter som att:

– Förbundet står tveklöst för balans mellan värdemässigt viktiga näringsverksamheter och optimering av markernas avkastningsförmåga varav vilt är en.

– Äganderätten – rådighet till beslut på fastighetsnivå – är förutsättning till en adaptiv och långsiktig förvaltning baserad på lokala behov.

– Förbundet vill och tror att samverkan är en förutsättning – förutsatt att den är frivillig.

Läs hela förbundets inspel till klövviltsförvaltningen här:
Förslagslista klövviltsförvaltning – möte 20 juni

Utöver det så framförde Förbundet förslag på projekt som kan leda till ökad kunskap om flerartsförvaltning av klövvilt samt andra behov som kan bidra till samsyn och balans i förvaltningen.

Läs förbundets förslag om flerartsförvaltning av klövvilt här:
Samverkansprojekt flerartsförvaltning

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan