Nyheter

SJF-50

En starkare äganderätt för de gröna näringarna – 10 konkreta förslag

Publicerad 17 december, 2018 kl 15:30

Markägarnas rätt att bruka sin mark är ifrågasatt. Försämringar i äganderätten har gjort företagandet dyrare, svårare och mindre förutsägbart. Därför har Sveriges Jordägareförbund tagit fram 10 förslag som stärker äganderätten.

– Vi vet sedan länge att det finns problem kopplade till äganderätt och markägande. Nu måste vi prata om lösningarna, säger Anders Grahn, generalsekreterare på Sveriges Jordägareförbund.

I förslagen finns en översyn av grundlagens egendomsskydd, en stärkt ställning för markägare gentemot myndigheter och ett företagsanpassat strandskydd.

– Det ska vara en glädje att äga och förvalta mark. För det krävs en fungerande äganderätt som garant för långsiktighet, konstaterar Gunnar Palme, ordförande för Sveriges Jordägareförbund.

De 10 förslagen för en starkare äganderätt finns här

För ytterligare information vänligen kontakta Anders Grahn, tel. 070 33 99 252

Sveriges Jordägareförbund representerar de 500 största privata jordegendomarna i Sverige. Förbundets medlemmar skapar nytta för mänskor och natur genom ett långsiktigt förvaltande av förnyelsebara naturresurser. Vi erbjuder ett helhetsperspektiv på modernt landsbygdsföretagande eftersom våra medlemmar bedriver lant-, skogs- och vattenbruk i större skala på samma fastighet. Genom stärkt landsbygdsföretagande och äganderätt vill vi utveckla näringslivet på den svenska landsbygden

Tillbaka till nyhetslistanTillbaka till nyhetslistan